Цени за нашите услуги

Цените са крайни с включени всички държавни такси + хонорар за услугата.

Всички документи се изготвят и подават в Търговския регистър от правоспособен юрист.

За въпроси и записвания може да се обаждате всеки ден от 8:00 до 20:00 ч.

 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация по ЗДДС
 • Счетоводство
 • Публикуване на ГФО
 • Промяна на име
 • Промяна на седалище
 • Промяна на адрес
 • Смяна на управител
 • Промяна на предмет на дейност
 • Продажба на дружествени дялове
 • Ликвидация на ЕООД / ООД
 • Заличаване на ЕТ / ЕООД / ООД
 • Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно физическо лице
 • Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно юридическо лице
 • Промяна на обстоятелства на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно лице
 • Актуално състояние
 • Изработка на фирмени печати
 • Съдействие на фирми със задължения
 • Регистрация на офшорни фирми
 • Регистрация на администратор на лични данни
 • Изготвяне на Вътрешни правила по ЗМИП
 • Изкупуване на фирми със задължения
 • Продажба на готови фирми
 • Хонорар + Държавни такси
 • 125 лв.+74лв държавни, нотариални и банкови такси
 • 125 лв.+74лв държавни, нотариални и банкови такси
 • 179 лв.
 • 199 лв.
 • 99 лв.
 • 139 лв.
 • 239 лв.
 • 239 лв.
 • 239 лв.
 • 239 лв.
 • 239 лв.
 • 499 лв.
 • 399 лв.
 • 299 лв.
 • 399 лв.
 • 599 лв.
 • + 139 лв.
 • 19 лв.
 • от 29 лв.
 • По договаряне
 • По договаряне
 • 149 лв.
 • 99 лв.
 • от 2000 лв.
 • 2500 лв.

Посочените по-горе цени не включват нотариални такси. При първоначална регистрация на ЕТ нотариални такси не се дължат. При регистрация на ЕООД/ООД се заплащат 6 лв. нотариална такса за всеки управител. При продажба на дружествени дялове и при прехвърляне на търговско предприятие нотариалните такси се определят от материалния интерес.

При регистрация на ЕООД/ООД се дължат и 10 лв. банкови такси за откриване на набирателна сметка.