Онлайн заявка за регистрация на ЕООД / ООД

1. Данни за дружеството

1.1 Име на фирмата (Наименование)

Вторият вариант е по пожелание в случай, че първия е зает. Ще се свържем с вас, ако и двата са заети.
ЕООД
ЕООД
Ltd
(Само ако желаете дружеството да се изписва и на латиница)

1.2 Адрес на управление

Посочете гр./с., ул №, бл, вх,ет,ап.

1.3 Основни дейности

Посочете основните дейности, а ние ще формулираме цялостно предмета на дейност.

1.4 Учредителен Капитал в лева

Мининумът е 2 лв.
лв.
2. Данни за учредителя учредителите (съдружниците)

2.1 Име на съдружник

2.2 Име на съдружник

2.3 Име на съдружник


Коментар: Ако има повече от трима съдружници, моля посочете останалите
3. Данни за управителя / управителите
Управителят и собственикът са едно и също лице

3.1 Управител - 1

3.2 Управител - 2

Пропуснете ако фирмата ще има само един управител.
4. Данни за контакт
5. Коментар Ако има нещо друго, което желаете да отбележите Ако не сте сигурни за нещо, отбележете в коментара, че желаете да го обсъдим, или ни се обадете по телефона. Не се колебайте да ни потърсите, ако имате нужда от разяснения.
Анти-спам код:

 
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree