Промени на регистрация

Процесите в бизнеса са динамични и много често се налагат промени във вече учредено дружество или ЕТ.

Такива промени може да са породени от необходимостта от  смяна, вписване или заличаване на управител, включване или изключване на съдружници, промяна на адреса на управление, смяна на фирмата на дружеството, увеличаване и намаляване на капитала, обявяване в ликвидация и заличаване и други.

Задължението за вписване на промени по партидата на едно търговско дружество могат да бъдат породени и от незавиещи от търговеца обстоятелства – например при смърт на съдружник.

При всеки от тези случаи е необходимо вписване в Търговския регистър на съответната промяна. В случай, че имате необходимост от някоя от предлаганите от нас услуги, е необходимо само да се свържете с нас, за да изготвим необходимите документи за промяната, да ви ги предоставим за подписване и нотариална заверка (когато такава е необходима) и да ги внесем вместо вас в Агенция по вписванията.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree