Цени за нашите услуги

Цените са крайни с включени всички държавни такси + хонорар за услугата.

Всички документи се изготвят и подават в Търговския регистър от правоспособен юрист.

За въпроси и записвания може да се обаждате всеки ден от 8:00 до 20:00 ч.

 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация по ЗДДС
 • Счетоводство
 • Публикуване на ГФО
 • Промяна на име
 • Промяна на седалище
 • Промяна на адрес
 • Смяна на управител
 • Промяна на предмет на дейност
 • Продажба на дружествени дялове
 • Ликвидация на ЕООД / ООД
 • Заличаване на ЕТ / ЕООД / ООД
 • Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно физическо лице
 • Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно юридическо лице
 • Промяна на обстоятелства на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно лице
 • Актуално състояние
 • Изработка на фирмени печати
 • Съдействие на фирми със задължения
 • Регистрация на офшорни фирми
 • Изкупуване на фирми със задължения
 • Продажба на готови фирми
 • Хонорар + Държавни такси
 • 560 лв.с включени държавни, нотариални и банкови такси
 • 560 лв.с включени държавни, нотариални и банкови такси
 • 500 лв.
 • 800 лв.
 • 2400 лв. годишно
 • 960 лв.
 • 800 лв.
 • 800 лв.
 • 800 лв.
 • 800 лв.
 • 800 лв.
 • 1200 лв.
 • 2400 лв.
 • 2400 лв.
 • 560 лв.
 • 2400 лв.
 • + 800 лв.
 • 300 лв.
 • от 50 лв.
 • По договаряне
 • 5600 + лв.
 • от 5000 лв.
 • 12 000 лв.

Посочените по-горе цени не включват нотариални такси. При първоначална регистрация на ЕТ нотариални такси не се дължат. При регистрация на ЕООД/ООД се заплащат 6 лв. нотариална такса за всеки управител. При продажба на дружествени дялове и при прехвърляне на търговско предприятие нотариалните такси се определят от материалния интерес.

При регистрация на ЕООД/ООД се дължат и 10 лв. банкови такси за откриване на набирателна сметка.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "СМАРТ БИЗНЕС" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "SMART BUSINESS LTD" AD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree